Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

747
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēde 2023.gada 9.novembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas domes 12.10.2023. lēmumā Nr.663 „Par līdzekļu ieplānošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžetā”

2.

Par kustamās mantas atsavināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs V.Golubevs

3.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā L.Fiļipova

4.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” vadītāja V.Linkeviča

5.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks A.Linkevičs

6.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils reģionālā slimnīca” maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtību

 

Ziņotājs – SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes loceklis E.Labsvīrs

7.

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils bērnu veselības centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtību

 

Ziņotājs – SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” valdes locekle T.Kokina

8.

Par mantas ieguldīšanu SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitālā

9.

Par Vienošanās par 2023.gada 26.septembra deleģēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils reģionālā slimnīca”

10.

Par Vienošanās par 2023.gada 26.septembra deleģēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils bērnu veselības centrs”

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs N.Jefimovs

11.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010603, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

13.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmumā Nr.167 „Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība””

14.

Par grozījumiem Daugavpils domes 29.12.2022.lēmumā Nr.917 „Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 izsoles noteikumu apstiprināšanu”

15.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

16.

Par zemes vienības Demenes ielā 8A, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

17.

Par zemes vienības Jaunciema ielā 9, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

18.

Par zemes vienības, Ventspils ielā 148, Daugavpilī, pārdošanu

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080551, Piekrastes ielā 10 k-1 – 6, Daugavpilī, pārdošanu

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080557, Piekrastes ielā 10 k-1 – 12, Daugavpilī, pārdošanu

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080565, Piekrastes ielā 10 k-1 – 20, Daugavpilī, pārdošanu

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080585, Piekrastes ielā 10 k-2 – 38, Daugavpilī, pārdošanu

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080428, Piekrastes ielā 10 k-2 – 56, Daugavpilī, pārdošanu

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283818, Butļerova ielā 1 k-1 – 3, Daugavpilī, pārdošanu

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283817, Butļerova ielā 1 k-1 – 4, Daugavpilī, pārdošanu

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283845, Butļerova ielā 1 k-1 – 322, Daugavpilī, pārdošanu

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000045365, Avotu ielā 19 k-2 – 87, Daugavpilī, pārdošanu

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102151, Balvu ielā 1C k-4 – 298, Daugavpilī, pārdošanu

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101368, Balvu ielā 1C k-15 – 561, Daugavpilī, pārdošanu

30.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100703, Kraujas ielā 1A k-3 – 43, Daugavpilī, pārdošanu

31.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061719, Klusā iela 18 k-4 – 288, Daugavpils, pārdošanu

32.

Par dzīvojamās mājas Puškina ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.44 nodošanu atsavināšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!