Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

675
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēde 2023.gada 21.septembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

 DARBA KĀRTĪBA

1.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2022.gada 29.decembra lēmumā Nr.892 „Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu”

2.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām

3.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

4.

Par apropriācijas palielināšanu pašvaldības budžeta programmās

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

5.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

6.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

7.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.09.2022. lēmumā Nr.613 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.43 izsoles noteikumu apstiprināšanu”

8.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.12.2022. lēmumā Nr.867 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 izsoles noteikumu apstiprināšanu”

9.

Par grozījumiem Daugavpils domes 24.11.2022. lēmumā Nr.809 „Par dzīvokļu īpašumu Viestura ielā 13, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”

10.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.49 pārdošanu

11.

Par dzīvojamās mājas Nometņu ielā 66, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 pārdošanu

12.

Par dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.60 pārdošanu

13.

Par dzīvojamās mājas Staru ielā 30/32, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 pārdošanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītājas vietnieks A.Nikolajevs

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!