Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

536
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēde 2023.gada 8.jūnijā, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centram „Inženieru arsenāls””

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centra „Inženieru arsenāls”” vadītājs R.Ķikusts

2.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

3.

Par kustamās mantas atsavināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja p.i. V.Golubevs

4.

Par SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”, SIA „Daugavpils ūdens”, AS „Daugavpils satiksme” 2022.gada 50% no peļņas neizmaksāšanu dividendēs

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs N.Jefimovs

5.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” pamatbudžeta programmai „Nekustamā īpašuma iegāde un nojaukšana”

6.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000018044, Stacijas ielā 20, 39, Daugavpilī, pārdošanu

7.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017741, Raiņa ielā 26A, garāža Nr.6, Daugavpilī, pārdošanu

8.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061706, Klusā ielā 18 k-275, Daugavpilī, pārdošanu

9.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000018048, Stacijas ielā 20, 43, Daugavpilī, pārdošanu

10.

Par dzīvojamās mājas Patversmes ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 pārdošanu

11.

Par dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.60 nodošanu atsavināšanai

12.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.49 nodošanu atsavināšanai

13.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

14.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.195 „Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā”

15.

Par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai – SIA „METMATUS”

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!