Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

353
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēde 2023.gada 2.martā, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

2.

Par nekustamā īpašuma Spaļu ielā 1T, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

3.

Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 125C, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

4.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000020210, Daugavpilī, pārdošanu

5.

Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 4, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 pārdošanu

6.

Par dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 6, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.62 pārdošanu

7.

Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.5 pārdošanu

8.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 6, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.27 pārdošanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

9.

Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 5, Daugavpilī, kadastra Nr.05000017603, ieguldīšanu SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs N.Jefimovs

10.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai

11.

Par nekustamā īpašuma, Raiņa ielā 30, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Sporta un fiziskās attīstības klubs”

 

Ziņotājs – Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktors V.Azarevičs

12.

Par līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”

13.

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Daugavpils valstspilsētas investīciju plāna aktualizāciju

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

14.

Par izsniegto valsts aizdevumu nosacījumu maiņu

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Finanšu departamenta vadītāja E.Upeniece

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!