Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

199
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde 2023.gada 19.janvārī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

DARBA KĀRTĪBA

 

 

1.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000052206, Aizpilsētas ielā 23, Daugavpilī, pārdošanu

2.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311306, Dāliju ielā 8, Daugavpilī, pārdošanu

3.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301028, Vīnogu ielā 21C, Daugavpilī, pārdošanu

4.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000060577, Bauskas ielā 114 k-1 - 26, Daugavpilī, pārdošanu

5.

Par zemes gabala Akadēmiķa Graftio ielā 25, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

6.

Par kustamās mantas atsavināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors T.Binders

 

 

7.

Par investīciju projekta „Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācija Bruģu ielā, Daugavpils pilsētā” ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

8.

Par projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta”, Nr.5.6.2.0/20/I/019 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

9.

Par atļauju slēgt līgumu ar biedrību „Latgales reģiona attīstības aģentūra” par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu un aprīkojuma uzturēšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

10.

Par grozījumu Daugavpils domes 2022.gada 25.augusta noteikumos Nr.3 „Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un pārējiem izdevumiem sadales kārtība Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes juriste K.Galvāne