Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

805
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde 2021.gada 2.septembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties videokonferences režīmam

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmām

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs A.Pudāns

 

 

2.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pamatbudžeta programmām

3.

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs” vadītāja R.Ģiptere

 

 

4.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā „Bāriņtiesa”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja E.Praņevska

 

 

5.

Par izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu attālināta izglītības ieguves procesa laikā 2021./2022.mācību gadā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

6.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” juriste V.Petrova

 

 

7.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

8.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm

9.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. I.Lagodskis

 

 

10.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā invalīdu sporta biedrībai „SOLIS PLUS”

11.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „May & Wonderland”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūras pils” vadītājs A.Rudzs

 

 

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101779, Balvu ielā 1C k-21 – 731, Daugavpilī, pārdošanu

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102557, Balvu ielā 1C k-23 – 766, Daugavpilī, pārdošanu

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283856, Butļerova ielā 1 k-2 – 32, Daugavpilī, pārdošanu

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000153117, Brjanskas ielā 24A, Daugavpilī, pārdošanu

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301416, Jasmīnu ielā 18, Daugavpilī, pārdošanu

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000200104, Rūpniecības ielā 1S, Daugavpilī, pārdošanu

18.

Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 pārdošanu

19.

Par dzīvojamās mājas Bauskas ielā 39, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 pārdošanu

20.

Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.67 nodošanu atsavināšanai

21.

Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.59 nodošanu atsavināšanai

22.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 26 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 65 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte