Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

80
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde  2021.gada 7.janvārī, plkst.15.00 videokonferences režīmā

 

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.59 pārdošanu

2.

Par zemes vienības Cietokšņa ielā 60C, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

3.

Par zemes gabala Senlejas ielā 35, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

4.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde