Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde (audio) Domes ziņas

184
Finanšu komitejas sēde (audio)

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2020. gada 9. aprīlī, plkst. 14.00 videokonferences režīmā

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai „Ilgas” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

2.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un apropriācijas palielināšanu Marka Rotko mākslas centram

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs M.Čačka

 

 

3.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

4.

Par apropriācijas palielināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas p.i. E.Kuzmina

 

 

5.

Par zemes gabala Senlejas ielā 41, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

6.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 8102, Daugavpilī, daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

7.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 015 0051, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

8.

Par 2017.gada 2.marta Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000100215 Stacijas ielā, Daugavpilī, daļas 85 m² platībā nomas līguma Nr.ZI 1/2017, darbības termiņa pagarināšanu

9.

Par 2017.gada 2.maija Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000080816 Aveņu ielas 26 rajonā, Daugavpilī, daļas 48 m² platībā nomas līguma Nr.ZI 3/2017, darbības termiņa pagarināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Sēdes audio ieraksts pieejams šeit