Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

227
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2020.gada 23.janvārī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” uzturēšanas izmaksām

 

Ziņotājs – Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” vadītāja L.Smikova

 

 

2.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283759, Butļerova iela 1 k-8 – 194, Daugavpils, pārdošanu

3.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311328, 1.Kumelīšu iela 13, Daugavpils, pārdošanu

4.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301007, Dravnieku iela 148, Daugavpils, pārdošanu

5.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000380028, Ceriņu ielas 50 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

6.

Par zemes gabala Randenes ielā 2A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

7.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 8206, Raiņa ielā 69 (Daugavpils Centrālais parks), daļas nomas tiesību izsoli

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte