Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

244
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 22.novembrī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils 3.vidusskolas direktors V.Azarevičs

 

 

2.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm un programmām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

3.

Par apropriācijas pārdali

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors T.Binders

 

 

4.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs”

5.

Par līdzekļu piešķiršanu, apropriācijas palielināšanu un pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs”

 

Ziņotājs – Latviešu kultūras centra vadītāja R.Osmane

 

 

6.

Par apropriācijas pārdali

7.

Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos līguma „Revīzijas veikšana un zvērināta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada konsolidēto pārskatu” izpildes nodrošināšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede E.Ugarinko

 

 

8.

Par apropriācijas pārdali Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

Ziņotājs – Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore I.Kokina

 

 

9.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” nolikumā

10.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde” un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi „Daugavpils Ledus sporta skola”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

 

 

11.

Par grozījumiem profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes ”Daugavpils Individuālo sporta veidu  skola” nolikumā

 

Ziņotājs – Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes ”Daugavpils Individuālo sporta veidu  skola” direktore A.Titova

 

 

12.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola” nolikumā

 

Ziņotājs – Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola” direktora p.i. A.Romanovskis

 

 

13.

Par grozījumiem profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” nolikumā

 

Ziņotājs – Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” direktora p.i. K.Junkule

 

 

14.

Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu

15.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai

 

Ziņotājs – Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors I.Utināns

 

 

16.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

Ziņotājs – Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktore O.Petaško

 

 

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102670, Balvu ielā 1C k-31 – 948, Daugavpilī, pārdošanu

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000181007, Īsās ielas 13 rajons, Daugavpils, pārdošanu

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390034, Dundagas ielas 11 rajons, Daugavpils, pārdošanu

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080082, Artilērijas ielas 34 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390036, Alberta ielas 6 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000200114, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

23.

Par zemes gabala Dravnieku ielā 148, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

24.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 031 0022, nodošanu atsavināšanai

25.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra lēmumā Nr.661 „Par nekustamā īpašuma Parka ielā 2, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte