Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

291
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 5.septembrī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Mrija” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

2.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

3.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

4.

Par nekustamā īpašuma Stacijas 47A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils”

5.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

6.

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām” apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

 

 

7.

Par atbalstu PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” projektam „No radošās idejas līdz radošajai uzņēmējdarbībai”

 

Ziņotājs – PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” direktore I.Kokina

 

 

8.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 22.jūnija lēmumā Nr.538 „Par zemes gabala piešķiršanu nomā „SIA VITALA””

9.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102420, Balvu ielā 1C k-2, 30, Daugavpilī, pārdošanu

10.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320507, Mazā Viršu iela 11, Daugavpils, pārdošanu

11.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000014709, Lāčplēša ielā 77, Daugavpilī, 1/6 domājamās daļas pārdošanu

12.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram „Jaunība”

13.

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

14.

Par nodomu līguma noslēgšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte