Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

149
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 4.jūlijā, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu
 2. Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 1. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” administratīvā līguma izbeigšanās nodrošināšanai

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītājs R.Golovans

 1. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”, apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”
 2. Par atļauju slēgt līgumus iepirkumu DPD 2019/12 un DPD 2019/25 ietvaros

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece S.Krapivina

 1. Par apropriāciju pārdali starp budžeta iestādēm un programmām
 2. Par izveidoto vērtību nodošanu Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaitē

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs A.Pudāns

 1. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0040 016, Kauņas ielas 160 rajons, Daugavpils, pārdošanu
 2. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0370 229, Liepziedu ielas 22 rajons, Daugavpils, pārdošanu
 3. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0060 220, Rītu ielas 28 rajons, Daugavpils, pārdošanu
 4. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0080 028, Vidzemes ielas 70 rajons, Daugavpils, pārdošanu
 5. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0292 730, Tērvetes ielas 20 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
 6. Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienībai, Kārklu ielā 22, Daugavpilī

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte