Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas ārkārtas sēde Pašvaldības ziņas

231
Finanšu komitejas ārkārtas sēde

2023. gada 14. septembrī tiek sasaukta Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas ārkārtas sēde, kas notiks plkst. 13.40 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

DARBA KĀRTĪBA:

 

 

1.

Par Daugavpils valstspilsētas un Agšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Daugavpils valstspilsētas investīciju plāna aktualizāciju

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

2.

Par līdzekļu ieplānošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” tehniskās dokumentācijas izstrādei un būvdarbu izpildei „Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas pārbūve Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes ēkā”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

3.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmēru 2023.gada 7.augusta vētras radīto seku novēršanai un zaudējumu kompensēšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs V.Golubevs

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!