Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

926

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi, kas notiks 2024.gada 14.martā, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1.

Sēdes darba kārtība:

Nr. p. k.

 

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

 

1.

Par apbalvojuma “Mūža ieguldījums” piešķiršanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

2.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Piļu un muižu asociāciju.

Pielilums

 

3.

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada izglītības komisijas izveidošanu.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts

Anatolijs Gržibovskis

4.

Par atbalstu projektam un apropriācijas apstiprināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Rotko muzejs” pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”. 

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

 

5.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2015. gada 16. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā”.

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts

Igors Aleksejevs

6.

Par grantu programmas „Impulss” realizāciju.

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

 

7.

Par zemes gabala Dravnieku ielā 123, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts

Mihails Lavrenovs

8.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 004 7418, nodošanu atsavināšanai.

 

9.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.30 nodošanu atsavināšanai.

 

10.

Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 74, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.35 nodošanu atsavināšanai.

 

11.

Par grozījumu Daugavpils domes 2022.gada 11.augusta lēmumā Nr.545 “Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 20, Daugavpilī, bez atlīdzības nodošanu valsts īpašumā”.

Pielikums

 

12.

Par  Daugavpils  valstspilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Valērijs Kononovs

13.

Par dzīvokļu īpašumu Dzelzceļu ielā 5, Daugavpilī, izsoļu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu.

 

14.

Par dzīvokļu īpašumu Dzelzceļu ielā 5, Daugavpilī, izsoļu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu.

 

15.

Par zemes vienību Turaidas ielā 23, Daugavpilī, un Turaidas ielā 27, Daugavpilī, elektronisko izsoļu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu.

 

16.

Par zemes vienību Krimuldas ielā 24, Daugavpilī, un Krimuldas ielā 26, Daugavpilī, elektronisko izsoļu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu.

 

17.

Par zemes vienības Krimuldas ielā 28, Daugavpilī, elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130017, Daugavpilī, elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130016, Daugavpilī, elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

20.

Par zemes vienības, kadastra Nr.05000231903, Dunduru ielā 5H, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

21.

Par nekustamā īpašuma Spaļu ielā 4 k-2, Daugavpilī, un tehniskā projekta dokumentācijas pārdošanu izsolē.

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

 

22.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.10.2023. lēmumā Nr.701 “Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

23.

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.70 pārdošanu.

 

24.

Par dzīvojamās mājas Krustpils ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.16 pārdošanu.

 

25.

Par dzīvojamās mājas Tautas ielā 85, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.5 pārdošanu.

 

26.

Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197D, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 pārdošanu.

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103113, Kraujas ielā 1A k-2, 26, Daugavpilī, pārdošanu.

 

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103211, Kraujas ielā 1A k-5, 97, Daugavpilī, pārdošanu.

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320909, Medus ielā 17, Daugavpilī, pārdošanu.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!