Šobrīd Daugavpilī

Par Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdes sasaukšanu Domes ziņas

400

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo un trešo daļu, sasaucu Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2021.gada 3. jūnijā, plkst. 16:00, videokonferences režīmā.

Izsludinātās sēdes darba kārtība ir šāda:

  1. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde” pamatbudžeta programmā „Sporta un treniņu bāzu uzturēšana”.
  2. Par atbalstu pasākumu rīkošanai.
  3. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”.
  4. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, autoruzraudzībai un būvdarbu veikšanai peldvietas un pludmales ierīkošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Stropu ezerā Stropu ielā 40, Daugavpilī.
  5. Par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu Komunālās saimniecības pārvaldei.

 

 

 

  Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs                                                                      I. Prelatovs