Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Domes ziņas

471
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2020.gada 19.martā, plkst.13.00  Domes konferenču zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Aleksandrs Linkevičs

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2019.gada pārskata apstiprināšanu

 

3.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

4.

Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sporta ēkā, Valkas ielā 4B, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18//I/004 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

5.

Par projekta Nr.8.1.2.0./17/I/026 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

 

6.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 29.decembra lēmumā Nr.731 Par atbalstu projektam „Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”

 

7.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

8.

Par dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 71, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.51 nodošanu atsavināšanai

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

9.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 8206. Raiņa ielā 69 (Daugavpils Centrālais parks), daļas nomas tiesību izsoli

 

10.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000154507, Randenes ielā 2A, Daugavpilī, pārdošanu

 

11.

Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 pārdošanu

 

12.

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 31, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.47 pārdošanu

 

13.

Par zemes vienības Plūmju ielā 31, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

14.

Par zemes vienības Kauņas ielā 178A, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 029 1803, Krimuldas ielā 41, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

16.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 27.septembra lēmumā Nr.18 „Par īres maksas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu”

 

17.

Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

 

18.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”

Domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna