Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde Domes ziņas

445
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas dome priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2019.gada 10.oktobrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā n izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādi

Latviešu kultūras centra vadītāja Regīna Osmane

2.

Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrādi

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs Aleksejs Burunovs

3.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domi un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādi „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs”

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja Ruta Ģiptere

4.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.569 „Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu”

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

5.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām

 

6.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

 

7.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmām

 

8.

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.687

SIA „Daugavpils ūdens” valdes locekle Jeļena Lapinska

9.

Par galvojumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”

 

10.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils pilsētas 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

11.

Par līguma slēgšanu par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu ar Latgales reģiona attīstības aģentūru un aprīkojuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

12.

Par pasākuma “Muzikālā banka” uzņemšanu

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītājs Ruslans Golovans

13.

Par Daugavpils Ledus sporta skolas direktora atbrīvošanu no ieņemamā amata

Daugavpils pilsētas domes Personāla speciāliste Anna Kokina

 

14.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta apakšprogrammām Daugavpils pilsētas domei

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

15.

Par nekustamā īpašuma Balvu ielā 1C k-16 - 586, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

16.

Par zemes vienības, kadastra Nr.05000300006, Asteru ielas 22 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370150, Ventas ielas 1 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313018, Begoniju ielā 7, Daugavpilī, pārdošanu

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313007, Begoniju ielā 11, Daugavpilī, pārdošanu

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390039, Tūristu ielas 7 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

 

21.

Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienībai, Lidotāju ielā 10, Daugavpilī

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310020, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370229, Liepziedu ielas 22 rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080028, Vidzemes ielas 70 rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu