Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

804

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 23.februārī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija lēmumā Nr.497 ”Par Daugavpils pilsētas pašvaldības  pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2020.gada 24.septembra noteikumos Nr.6 “Kārtība, kādā piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā”.              

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

3.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Krievu kultūras centrs”.

 

4.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Starptautiskā Rērihu Centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupa”.

 

5.

Par nekustamā īpašuma Muzeja ielā 3, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Džeza mūzikas un mākslas attīstības centrs”.

 

6.

Par noteikumu apstiprināšanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Anatolijs Gržibovskis

7.

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu.

Pielikums

 

8.

Par grantu programmas „Impulss” realizāciju.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

9.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu.

 

10.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.4.2.2.0/21/A/062 „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana Arhitektu ielā 21, Daugavpilī”

 

11.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” rīkoto Bērnu un jauniešu vasaras nometņu īstenošanas kārtības apstiprināšanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Nataļja Kožanova

12.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” rīkoto Bērnu un jauniešu sporta nometņu īstenošanas kārtības apstiprināšanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Līvija Jankovska

13.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs” maksas pakalpojumu cenrādi.

Pielikums

 

14.

Par kustamās mantas atsavināšanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

15.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 26.janvāra lēmumā Nr.28 „Par ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmas apstiprināšanu”.

 

16.

Par nekustamā īpašuma Ciema ielā 6, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000350806, Vaļņu un Motoru ielas rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

18.

Par zemes vienības Narcišu ielā 32, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

19.

Par grozījumiem Daugavpils domes 27.01.2022.lēmumā Nr.35 „Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270019, Stropu ielas 29 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”.

 

20.

Par nekustamā īpašuma – inženierbūves nodošanu pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” grāmatvedības uzskaitē.

 

21.

Par zemes vienības, Ūdru ielas 29 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313313, Salviju ielā 66, Daugavpilī, pārdošanu.

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000070150, Spaļu ielā 4, Daugavpilī, pārdošanu.

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000060023, Strādnieku ielā 86, Daugavpilī, pārdošanu.

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260303, 18.novembra ielā 350, Daugavpilī, ½ domājamās daļas pārdošanu.

 

26.

Par zemes gabala Akadēmiķa Graftio ielā 25, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu.

 

27.

Par  Daugavpils  valstspilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!