Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

1216

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 17.februārī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2016.gada 28.janvāra noteikumos Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsts fonda noteikumi”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

2.

Par deleģēšanas līguma un līguma par pašvaldības īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā noslēgšanu ar SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs”.

 

3.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs sniegto maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtību un atbrīvojumiem privātpersonām.

 

4.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2018.gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.18 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

5.

Par  saistošo noteikumu „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžetu”  apstiprināšanu.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

6.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2023.gada 9.februāra lēmuma Nr.37 “Par finansējuma piešķiršanu Sporta organizācijām”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!