Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēde Pašvaldības ziņas

1190

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 8.jūnijā, plkst.14.30,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Sadarbības līguma starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldību un Fondu “Palīdzība poļiem Austrumos” (Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie) noslēgšanu.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!