Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils un Harbinas vadība tiešsaistē apsprieda sadarbības paplašināšanas iespējas Domes ziņas

228
Daugavpils un Harbinas vadība tiešsaistē apsprieda sadarbības paplašināšanas iespējas

12. augustā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs un priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska tiešsaistē tikās ar Harbinas (Ķīna) mēru Sun Zhe, Valdības štāba priekšnieku Fang Zhenghui, Ārlietu biroja ģenerāldirektoru Cao Ru,  Tirdzniecības biroja ģenerāldirektoru Sun Yongbin, Lauksaimniecības biroja ģenerāldirektoru Ren Yanhui un 1.Harbinas slimnīcas vadītāju Li Hong. Virtuālās vizītes gaitā tika apspriestas sadarbības paplašināšanas iespējas vairākās nozarēs.

Saruna iesākās ar Harbinas mēra Sun Zhe apsveikumu Daugavpilij un tās iedzīvotājiem mūsu pilsētas 745 gadu jubilejā. Sadraudzības pilsētas pārstāvji atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību ekonomikas, medicīnas, izglītības, kultūras un daudzās citās jomās, aicināja to turpināt un paplašināt. Sarunas gaitā Sun Zhi kungs uzaicināja Daugavpils medicīnas koledžas, Daugavpils Universitātes studentus un pasniedzējus, kā arī Daugavpils Reģionālās slimnīcas pārstāvjus pēc pandēmijas izraisīto ierobežojumu atcelšanas apmeklēt Ķīnu un piedalīties pieredzes apmaiņā ar Harbinas veselības aprūpes un rehabilitācijas speciālistiem. Laipni gaidīti ir arī citu nozaru studenti, pasniedzēji un pedagogi, kultūras darbinieki un sportisti.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs pateicās par apsveikumu pilsētas jubilejā un palīdzību, ko Harbina sniedza ārkārtējās situācijas laikā, atsūtot medicīnas maskas. Viņš pauda prieku, ka pašlaik epidemioloģiskā situācija abās pilsētās ir stabila, tas ļauj neapstāties un virzīties uz priekšu, strādāt iedzīvotāju interesēs un turpināt sadarboties.

Domes priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska, savukārt, pateicās Harbinas pārstāvjiem par uzaicinājumu, kā arī ilgstošu un veiksmīgu līdzšinējo sadarbību medicīnas jomā, augsti novērtējot ieguvumus, ko sniedz speciālistu, pedagogu un  medicīnas studentu pieredzes apmaiņa starptautiskā līmenī. 

Tikšanās noslēgumā puses secināja, ka, lai gan pagaidām komunikācija ir iespējama tikai attālinātā formātā, tas neliedz plānot jaunus projektus un strādāt pie to īstenošanas, padarot sadarbību arvien produktīvāku. Un idejas, kā to izdarīt, ir gan Daugavpilij, gan Harbinai.

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.