Daugavpils skolēniem pašvaldība piešķir naudas balvas par sasniegumiem mācībās Pašvaldības ziņas

636
Daugavpils skolēniem pašvaldība piešķir naudas balvas par sasniegumiem mācībās

Ceturtdien, 18. maijā Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumu par pašvaldības naudas balvu piešķiršanu Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem par sasniegumiem starptautiskajās, valsts un novada olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, sporta sacensībās un konkursos.

Daugavpils domes 2022. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 246 apstiprinātās kārtības “Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanas kārtība” par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konferencēs, sporta sacensībās un konkursos, skolēni saņem naudas balvas

Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs:

 • Starptautiskās olimpiādes – 1. vieta 120 eiro, 2. vieta 110 eiro, 3. vieta 100 eiro, atzinība 90 eiro;
 • Valsts olimpiādes – 1. vieta 90 eiro, 2. vieta 80 eiro, 3. vieta 70 eiro, atzinība 60 eiro;
 • Latgales reģiona olimpiādes – 1. vieta 70 eiro.

            Šajā kategorijā tiks piešķiras 34 naudas balvas.

Par sasniegumiem starptautiskajās, valsts un Latgales skolēnu zinātniski pētniecisko darbu  (ZPF) konferencēs:

 • Starptautiskās ZPD konference – 1. vieta 120 eiro, 2. vieta 110 eiro, 3. vieta 100 eiro, atzinība 90 eiro;
 • Valsts ZPD konference – 1. vieta 90 eiro, 2. vieta 80 eiro, 3. vieta 70 eiro;
 • Latgales ZPD konference – 1. vieta 70 eiro.

            Šajā kategorija tiks piešķirta 14 naudas balva.

Par izglītojamo sasniegumiem starptautiskajās vai valsts sporta sacensībās:

 • Starptautiskā līmenī – 1. vieta 120 eiro, 2. vieta 110 eiro, 3. vieta 100 eiro;
 • Valsts līmenī – 1. vieta 80 eiro, 2. vieta 70 eiro, 3. vieta 60 eiro.

            Šajā kategorijā tiks piešķirta 61 naudas balva.

Par sasniegumiem interešu izglītības jomā valsts līmenī:

 • Valsts līmenī – 1. vieta 80 eiro, 2. vieta 70 eiro, 3. vieta 60 eiro.

            Šajā kategorijā tiks piešķirtas 26 naudas balvas.

PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” audzēkņiem par sasniegumiem ar profesionāli orientēta virziena programmas apguvi saistītos konkursos, skatēs, festivālos, starptautiskajā vai valsts līmenī:

 • Starptautiskā līmenī – 1. vieta 120 eiro, 2. vieta 110 eiro, 3. vieta 100 eiro;
 • Valsts līmenī – 1. vieta 90 eiro, 2. vieta 80 eiro, 3. vieta 70 eiro.

            Šajā kategorijā tiks piešķirtas 7 naudas balvas.

Pašvaldības naudas balvu saņemšanai Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vadītāji Izglītības pārvaldei iesniedza skolēnu sasniegumu sarakstu, ko izvērtēja ar Izglītības pārvaldes vadītājas rīkojumu izveidota komisija.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pašvaldības Centrālās pārvaldes

Komunikācijas nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!