“Daugavpils satiksme” mainīs uzņēmējdarbības formu no AS uz SIA Pašvaldības ziņas

780
“Daugavpils satiksme” mainīs uzņēmējdarbības formu no AS uz SIA

Ceturtdien, 18. maijā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par pašvaldības kapitālsabiedrības AS “Daugavpils satiksme” reorganizāciju pārveidošanas ceļā, mainot kapitālsabiedrības veidu no akciju sabiedrības (AS) uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA).

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums nosaka, ka AS izveido padomi ne mazāk kā 3 un ne vairāk kā 7 cilvēku sastāvā. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībā AS “Daugavpils satiksme” izveidota padome 3 cilvēku sastāvā, kuriem ar 2021. gada 22. oktobra akcionāru sapulces lēmumu tika noteikta 800,00 eiro padomes locekļa mēneša atlīdzība un 893,75 eiro padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība.

Savukārt, ja saskaņā ar minēto likumu Daugavpils satiksme tiek pārveidota par SIA, tai nav jāveido padomi, ja iepriekšējā pārskata gadā tās neto apgrozījums nepārsniedz 21 miljonu euro un bilances kopsumma nepārsniedz 4 miljoniem euro.

Lai ekonomētu pašvaldības līdzekļus, pašvaldība lēma par Daugavpils satiksmes reorganizāciju, mainot uzņēmējdarbības formu. Pārveidojot pašvaldības kapitālsabiedrību no AS uz SIA, tiks likvidēta Daugavpils satiksmes padome, kā rezultātā provizoriski tiks panākts nepilnu 40 000 eiro ietaupījums gadā.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pašvaldības Centrālās pārvaldes

Komunikācijas nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!