Daugavpils sabiedriskās organizācijas var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam Pašvaldības ziņas

1477
Daugavpils sabiedriskās organizācijas var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam

Līdz 1. februārim Daugavpils pilsētas pašvaldība aicina pilsētā reģistrētās sabiedriskās organizācijas iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai no Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda projektu īstenošanai konkursa kārtībā.

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmēt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām.

Pašvaldības projektu konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un biedrības, kuru juridiska adrese atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Līdzfinansējuma kopsumma, ko sabiedriskā organizācija var saņemt no Fonda līdzekļiem nevar pārsniegt 1500 euro un 75 % no kopējām projekta aktivitāšu izmaksām.

Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas noteikumus un pieteikumu veidlapas var lejupielādēt šeit: NOTEIKUMI.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Komunikācijas nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!