Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde (audio) Domes ziņas

292
Daugavpils pilsētas domes sēde (audio)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi 2020.gada 30.jūlijā, plkst.14.00, videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

 

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

 

1.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un apropriācijas palielināšanu Marka Rotko mākslas centram

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs Māris Čačka

 

2.

Par apropriācijas pārdali budžeta iestādei „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs”

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja Ruta Ģiptere

 

3.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Poļu kultūras centram

Poļu kultūras centra vadītāja Žanna Stankeviča

4.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Aleksandrs Linkevičs

 

5.

Par atbalstu Daugavpils 3.vidusskolas projektam „Pārmaiņu ieviešanas atslēga – efektīva mācību stunda” un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos Evelīna Balode

 

6.

Par atļauju Olgai Dukšinskai savienot amatus

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

 

7.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece Svetlana Krapivina

 

8.

Par apropriācijas pārdali budžeta programmā „Pašvaldības parādu procentu un pakalpojumu apmaksa”

 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

9.

Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007 „Rīteiropas vērtības” īstenošanai

 

10.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Skolas ielas pārbūve posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Pieneņu ielas pārbūve posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Staru ielas pārbūve posmā no Dostojevska ielas līdz Staru ielai 80, Daugavpilī” īstenošanai

 

 

11.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

12.

Par zemes vienības Kauņas ielā 178A, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

 

13.

Par zemes vienības Plūmju ielā 31, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

Audio