Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

390

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks A.Vasiļjevs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 13.janvārī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par atbalstu PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” projektam „Radošie cilvēki zaļākajām pilsētām”.

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore Inguna Kokina

2.

Par grozījumiem Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” nolikumā.

 

3.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Sporta pārvalde” vadītāja iecelšanu.

Daugavpils pašvaldības izpilddirektore Sabīne Šņepste

 

4.

Par projekta Nr.4.2.2.0/17/I/105 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

5.

Par projekta Nr.LLI-472 Urb-Area ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

 

6.

Par Sadarbības līguma starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un Visaginas pašvaldību noslēgšanu.

 

Administratīvā departamenta vadītāja Žanna Kobzeva

7.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr.369 „Par atļauju savienot amatus”.

 

Pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Marina Dimitrijeva

8.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu”.

Daugavpils pilsētas Pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

9.

Par Daugavpils domes 2021.gada 16.decembra lēmuma atcelšanu un grozījumiem Daugavpils domes 2017.gada 12 oktobra saistošajos noteikumos Nr.38 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu”.

 

10.

Par dzīvojamās mājas Dzelzceļu ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.97 pārdošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

11.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 11.februāra lēmumā Nr.81.