Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde Pašvaldības ziņas

813

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs  A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 9.decembrī, plkst.15.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par atbalstu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam „SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana”.

 SIA "Daugavpils ūdens" Projektu vadītāja Aleksandra Vasiļjeva

2.

Par atbalstu projektam „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana Arhitektu ielā 21, Daugavpilī”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītājas vietniece Svetlana Krapivina

3.

Par grozījumu Daugavpils domes 2020.gada 24.septembra noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” juriste Valērija Petrova

4.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītājs Ruslans Golovans