Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

638
Daugavpils pilsētas domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2021.gada 16.septembrī plkst. 9.00
Domes sēžu zālē ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā (Zoom)

1. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 015 1407, Lielajā ielā, Daugavas krastā, Daugavpilī, nomas tiesību izsoli.
2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 013 0511, Daugavpilī, sadali.
3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 017 2810, Daugavpilī, sadali.
4. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 022 0370, Daugavpilī, sadali.
5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 034 0818, Daugavpilī, sadali.
6. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 038 0633, Daugavpilī, sadali.


Ziņotājs:
Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte.