Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Pašvaldības ziņas

381

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 22.septembrī, plkst.15.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai” īstenošanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

2.

Par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” investīciju projekta „Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas līdz Jātnieku ielai” uzsākšanai.