Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde Pašvaldības ziņas

1318

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks A.Vasiļjevs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 2.septembrī, plkst.14.45,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Būvprojekta minimālā sastāva, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektā „Industriālā parka būvniecība Lidostas ielā 4, Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā” 1.kārta” īstenošanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

2.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Telpu apdares un inženiertīklu atjaunošana Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes virtuves blokā” īstenošanai.

 

3.

Par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja  Marina Isupova

4.

Par izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu attālināta izglītības ieguves procesa laikā 2021./2022.mācību gadā.