Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde Domes ziņas

165

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 31.maijā, plkst.16.00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par līdzekļu piešķiršanu AS "Daugavpils satiksme" (reģ. Nr. 41503002269) un SIA „Daugavpils autobusu parks” (reģ.Nr. 41503007196) darbinieku prēmēšanai.

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece