Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde Domes ziņas

424

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 4.martā, plkst.16.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu.

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja p.i. Inese Saveļjeva

2.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Sociālo pakalpojumu centram bērniem un jauniešiem „Priedīte”.

 

Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova

3.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmai „Bāriņtiesa”.

Daugavpils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Elita Praņevska

4.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

5.

Par likumprojekta “Grozījumi Augstskolu likumā” virzību saistībā ar Daugavpils Universitātes statusu.

 

Daugavpils pilsētas domes deputāts Aivars Broks

6.

Par atbalstu universitātes statusa saglabāšanai Daugavpils Universitātei.

Daugavpils pilsētas domes deputāts Andrejs Elksniņš