Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Domes ziņas

372
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2019.gada 5.decembrī, plkst.15.40   Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmām

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

2.

Par apropriācijas pārdali

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

3.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām

 

4.

Par zaudējumu atlīdzināšanu

 

5.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks Imants Lagodskis