Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Domes ziņas

564
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

 

 Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2019.gada 20.jūnijā plkst.16.30 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par atļauju slēgt līgumu

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

2.

Par atļauju slēgt līgumu

 

3.

Par līdzekļu piešķiršanu un apropriācijas pārdali

 

4.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” konkursa „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” ietvaros

 

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumā Nr.666 „Par atbalstu projektam „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai

 

6.

Par galvojumu pašvaldības akciju sabiedrībai „Daugavpils siltumtīkli”

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” valdes loceklis Viktors Lukjančiks

7.

Par apliecinājuma sniegšanu akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” īstenojamam projektam tramvaju vagonu iegādei

Akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” projektu vadītāja Sandra Celmiņa

8.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

9.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 3202, daļas nomas tiesību izsoli.

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

10.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 027 1202, daļas nomas tiesību izsoli

 

11.

Par zemes vienību , kadastra apzīmējums 0500 030 0108, un kadastra apzīmējums 0500 047 0101, Daugavpilī, daļu nomas tiesību izsoli

 

12.

Par zemes vienību, kadastra apzīmējums 0500 027 0306, un kadastra apzīmējums 0500 047 0101, Daugavpilī, daļu nomas tiesību izsoli

 

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000271202, daļas nomas tiesību izsoli