Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Domes ziņas

377
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2019.gada 23.aprīlī, plkst.11.40   Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītājas vietniece Līga Bebriša