Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Domes ziņas

812
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2018.gada 18.decembrī, plkst.14.50   Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.597 „Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.2 – Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī””

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece Svetlana Krapivina

2.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali

 

3.

Par atļauju līgumu noslēgšanai

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece