Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Domes ziņas

2268

Daugavpils pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  Anna Kokina sasauc jaunievēlētās Daugavpils pilsētas domes ārkārtas domes sēdi 2021.gada 1.jūlijā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu

Daugavpils pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Anna Kokina

2.

Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

 

3.

Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.  vietnieka ievēlēšanu.

Daugavpils pilsētas domes deputāts Valērijs Kononovs

4.

Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja   vietnieka ievēlēšanu.

 

 

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”.