Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas dome turpina atbalstīt medicīnas speciālistus Domes ziņas

125
Daugavpils pilsētas dome turpina atbalstīt medicīnas speciālistus

27. maijā Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti vienbalsīgi nobalsoja par stipendiju piešķiršanu “Māszinību” bakalaura programmas studējošajiem, finansiāla atbalsta sniegšanu zobārstniecības speciālistiem studiju maksas segšanai un pašvaldības atbalstāmo medicīnas speciālistu saraksta papildināšanu.

Ceturtdien, 27. maijā Daugavpils pilsētas domes sēdē vienbalsīgi tika apstiprināti grozījumi ar 2020. gada 28. maija Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr. 216 apstiprinātajos noteikumos Nr. 4 “Noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību”.

Balstoties uz šiem noteikumiem, Daugavpils pilsētas dome pagājušajā gadā atbalstīja 34 profesionālo studiju speciālistes medicīnas un veselības aprūpes jomā. Ņemot vērā Daugavpils reģionālās slimnīcas un Daugavpils psiohoneiroloģiskās slimnīcas sniegto informāciju par trūkstošo speciālistu skaitu, ceturtdien, 27. maijā deputāti atbalstīja atbalstāmo specialitāšu saraksta papildināšanu. Līdz ar to šogad pašvaldība atbalstīs 40 profesionālo medicīnas studiju specialitātes.

Sakarā ar māsu profesijas reformu, kas turpmāk nosaka nepieciešamību māsām iegūt bakalaura grādu “Māszinībās”, Daugavpils reģionālā slimnīca vērsās pie pašvaldības ar lūgumu finansiāli atbalstīt māsu bakalauru sagatavošanu. Deputāti domes sēdē vienbalsīgi atbalstīja grozījumu veikšanu noteikumos par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību. Turpmāk profesionālā bakalaura studiju programmā “Māszinības” studējošajiem, kuri konkursa kārtībā būs noslēguši līgumu ar ārstniecības iestādi, būs iespēja saņemt 250 eiro stipendiju 10 mēnešu jeb viena studiju gada garumā.

Ņemot vērā, ka aktuāla problēma pilsētā ir zobārstniecības pakalpojumu pieejamība, Daugavpils pilsētas domes deputāti 27. maija sēdē lēma veikt ieguldījumu SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” pamatkapitālā, lai nodrošinātu bērnu zobārstu pakalpojumu pieejamību pilsētā ilgtermiņā. Ieguldītie līdzekļi tiks izmantoti, lai konkursa kārtībā segtu studiju maksu zobārstniecības speciālistiem.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa