Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde Pašvaldības ziņas

725

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs  A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 30.septembrī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

   1.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks Artūrs Džeriņš

2.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

3.

Par aizņēmuma ņemšanu Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektam Nr.LV-RU-018 „Amatniecība bez robežām” (CRAFTS).

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

4.

Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.4.2.2.0/18/I/006 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.12 – Muzeja ielā 10” īstenošanai.