Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde Domes ziņas

1257

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi Domes konferenču zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2021.gada 2.jūlijā, plkst.15.30,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

 Par investīciju projekta “Būvprojekta izstrāde objektā “Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstība Lidostas iela 4, Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā” īstenošanas apturēšanu.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par ziņojuma par Daugavpils pilsētas pieteikuma konkursam par Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titula piešķiršanu pieņemšanu zināšanai.

 

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vecākā kultūras pasākumu organizatore Diāna Soldāne