Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pašvaldībā pieņemti vairāki lēmumi futbola attīstībai pilsētā Pašvaldības ziņas

294
Daugavpils pašvaldībā pieņemti vairāki lēmumi futbola attīstībai pilsētā

18. maijā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē skatīta un atbalstīta virkne jautājumu ar mērķi veicināt bērnu-jauniešu futbola attīstību un futbola infrastruktūras sakārtošanu un uzlabošanu Daugavpils valstspilsētas teritorijā.

Deputāti atbalstīja sadarbības līguma noslēgšanu starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldību, biedrību “Futbola centrs Daugavpils”, SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” un pašvaldības iestādi „Daugavpils Futbola skola”. Šī līguma galvenais mērķis ir izveidot efektīvu futbola pārvaldības modeli, kas ļautu nodrošināt kvalitatīvu mācību-treniņu un sacensību procesu, kā arī veidot futbola piramīdu, nodrošinot Skolas audzēkņiem iespēju iesaistīties pieaugušo futbolā, noslēdzot apmācības procesu Skolas programmas ietvaros.

Izskatīts un atbalstīts arī jautājums par trīspusēja līguma slēgšanu starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldību, biedrību “Latvijas Futbola federācija” un SIA „Daugavpils olimpiskais centrs”. Puses sadarbosies ar mērķi pilnveidot, attīstīt un apsaimniekot kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu sporta un futbola infrastruktūru Daugavpils valstspilsētās teritorijā. Līguma ietvaros tiks izveidots kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas futbola infrastruktūras nodrošinājums, kas iekļauj sevī LFF Virslīgas stadiona prasībām atbilstošu stadionu ar dabīgā seguma zālāju („Celtnieka” stadionā), mākslīgā seguma stadionu ar apgaismojumu, kas atbilst Virslīgas spēļu sarīkošanas minimālajām prasībām pie Daugavpils olimpiskā centra un pilna izmēra piepūšamo halli ar mākslīgā seguma laukumu Draudzīgā aicinājuma vidusskolas stadionā. Biedrība „Latvijas futbola federācija” apņemas piegādāt, uzstādīt un apmaksāt mākslīgā futbola laukuma segumu DOC un Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas stadionos, kā arī piepūšamo futbola halli (AIRDOME) ar saistīto infrastruktūru, nodrošināt laistīšanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu stadionā „Celtnieks”, kā arī nodrošināt citu mācību-treniņu procesa organizēšanai nepieciešamo inventāru un aprīkojumu izmantošanai DOC un Draudzīgā aicinājuma vidusskolas stadionos.

Biedrības „Latvijas Futbola federācija” prezidents Vadims Ļašenko, komentējot jautājumu par līguma noslēgšanu, uzsvēra: „Pārrunas bija ļoti ilgas un nebija tik vienkāršas: bija jāsakārto ļoti daudzas profesionālās nianses, jo finansējums nāks arī no mūsu pārstāvjiem UEFA. Daugavpils ir otrā lielākā Latvijas pilsēta, šeit ir ļoti daudz futbolistu, un Daugavpils vienmēr bija tā pilsēta, kurā dzimst futbola talanti. Ļoti daudzi no šiem spēlētājiem pārstāv mūsu izlasi. Tāpēc šī sadarbība mums ir vitāli svarīga, un divu jaunu laukumu un piepūšamās halles izbūve šeit no mūsu puses ir stratēģiskā nepieciešamība. Mēs daudz sadarbojamies ar citām pašvaldībām un jau sen neesam sadarbojušies ar Daugavpili, tāpēc šis moments priekš mums ir vēsturisks un ļoti svarīgs.”

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, savukārt, paudis, ka šobrīd futbols ir populārākais sporta veids pilsētā ar vislielāko bērnu skaitu. Taču bērnu sporta attīstība ir iespējama tikai uz kvalitatīvu un drošu sporta infrastruktūras objektu bāzes, un šiem objektiem ir nepieciešama attīstība.  Līdz ar to ar šodien pieņemtajiem lēmumiem, pēc būtības, tiek iezīmēts absolūti jauns stratēģisks posms futbola attīstībai Daugavpilī.

 

Abos līgumos atrunātās darbības paredzēts īstenot līdz 2027. gada beigām.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!