Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde (tiešraide) Domes ziņas

1395
Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde (tiešraide)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Lāčplēsis sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi 2020.gada 29.jūnijā, plkst.16.00,  Domes konferenču zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētaja 1.vietnieks Jānis Lāčplēsis

2.

Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu