Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī grasās paplašināt atbalstu invalīdiem kopš bērnības Domes ziņas

258

6. oktobrī Domē notika darba grupas tikšanās, kuras laikā priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Lāčplēsis, Sociālās komitejas un Sociālā dienesta vadība, Īpašumu un Juridiskā departamenta pārstāvji apsprieda iespēju paplašināt atbalstu dzīvokļa jautājumu risināšanā mazaizsargātajiem pilsētas iedzīvotājiem. Drīzumā pretendēt uz pašvaldības dzīvojamo platību rindas kārtībā uz atvieglotiem nosacījumiem varēs ģimenes, kurās ir pilnībā aprūpējams nepilngadīgs bērns vai pieaugušais ar invaliditāti kopš bērnības.

Pretendentiem būs jāatbilst šādiem kritērijiem: ģimenei dzīvesvieta pēdējo piecu gadu laikā nepārtraukti deklarēta Daugavpils pilsētas teritorijā, ieskaitot laika periodu, kurā personas ir paziņojušas par savu dzīvesvietu ārvalstīs Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā, kā arī tās īpašumā vai valdījumā nav dzīvošanai derīga nekustamā īpašuma. Dzīvokļi būs pielāgoti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pašlaik pretendēt uz pašvaldības dzīvokli šādas ģimenes var gadījumā, ja dzīvesvieta deklarēta Daugavpilī vismaz 10 gadus un ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss. Līdz ar grozījumu stāšanos spēkā statusa esamība vairs nebūs obligāta. Stāties rindā varēs arī tās ģimenes, kas līdz šim īrēja privātajā sektorā dzīvokli bez ērtībām.

Saskaņā ar Sociālā dienesta datiem, Daugavpilī šobrīd dzīvo 83 bērni un 65 pieaugušie, uz kuriem attiecināmi jaunie noteikumi. Lielākai daļai dzīvokļa jautājums ir atrisināts, tomēr kādam pašvaldības sniegtais atbalsts palīdzētu ievērojami uzlabot dzīves apstākļus.

Nākamnedēļ grozījumus paredzēts izskatīt Sociālās, Mājokļu un Finanšu komiteju sēdēs, pēc tam – Domes sēdē, un, ja deputāti atbalstīs priekšlikumu, tie stāsies spēkā jau tuvākajā laikā.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.