Šobrīd Daugavpilī

Attīstības komitejas sēde Domes ziņas

215
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2019.gada 6.JŪNIJĀ, plkst. 9.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.st.sēžu zālē

Darba kārtība

1.

Informatīvais ziņojums par projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, II kārta” idejas koncepciju

 

 

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.05.2017. lēmumā Nr. 253 “Par atbalstu projektam «Rīteiropas vērtības»”

 

 

3.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 09.08.2018. lēmumā Nr. 401 “Par atbalstu projektam «Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā»”

 

 

4.

“Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas "Mana pils - Daugavpils" 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju”

 

Ziņo:

Daina Krīviņa, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja