Šobrīd Daugavpilī

Attīstības komitejas sēde Domes ziņas

74
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2020.gada 17.septembrī Plkst. 9.00 Domes sēžu zālē, 2.stāvā, K.Valdemāra ielā – 1, Daugavpilī

Darba kārtība:

1.

Par atbalstu projektam „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, II kārta”

 

Ziņo:

Dagnija Briška, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vadītāja, AS „Daugavpils satiksme” projekta vadītāja

2.

Par atbalstu projektam Nr. LLI-472

 

Ziņo:

Olga Tolmačova, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas vadītāja

3.

Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils 2014. - 2020.gadam” ieviešanas uzraudzības pārskatu par 2014. – 2020.gadu

 

Ziņo:

Sintija Rabčevska, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas

Telpiskās attīstības plānotāja