Šobrīd Daugavpilī

ATGĀDINĀJUMS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM Pašvaldības ziņas

235
ATGĀDINĀJUMS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM

Daugavpils pilsētas pašvaldība atgādina, ka, atbalstot Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, ar Daugavpils domes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.44 “Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu pārcelšanu 2021.gadā” nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi šogad tika pārcelti uz vēlāku laiku. Tādējādi nodokļa maksājums par 2021.gada IV ceturksni ir jāveic līdz šī gada 1.decembrim (iepriekš – līdz 15.novembrim). Tas attiecas gan uz fiziskajām, gan uz juridiskajām personām.

Attiecībā uz 2021.taksācijas gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kavējumiem nokavējuma procenti netiks aprēķināti līdz gada beigām. Taču, ja par šo periodu aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis netiks veikts līdz 2021. gada 31. decembrim, nokavējuma nauda tiks aprēķināta likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajā daļā noteiktajā apmērā sākot ar 2022. gada 1. janvāri.

Tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir kavēti iepriekšējo periodu maksājumi, lūgums pirms maksājuma veikšanas precizēt nokavējuma naudu uz maksāšanas brīdi, sazinoties ar nekustamā īpašuma nodokļa speciālistiem pa tālruņiem: 654-04369, 654-04390, 654-04363, 654-04386, 654-04379.

Apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli ir iespējams:

  • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā lve-pakalpojumā “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” un portālā www.epakalpojumi.lv, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas;
  • bankās un internetbankās kādā no Daugavpils pilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000077325, banku kontiem:
  • AS "Citadele banka", konta Nr.LV17PARX0000850062000;
  • AS "SEB banka", konta Nr.LV10UNLA0005011130526;
  • AS "SWEDBANK", konta Nr.LV69HABA0001402041250;
  • Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV47RIKO0002011004423.

Maksājuma mērķī precīzi jānorāda maksāšanas paziņojuma numurs vai nodokļa maksātāja personīgā konta numuri par zemi un par ēkām, vai īpašuma adrese un kadastra numurs, par kuru tiek veikts maksājums. Gadījumā, ja nodokļa samaksa tiek veikta par citu personu, obligāti jānorāda tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

  • veikalu tīklā “Maxima” ar bankas maksājumu karti vai skaidrā naudā. Veicot nekustamā īpašuma nodokļa samaksu veikalu tīklā “Maxima”, kasierim jāuzrāda maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli, lai no tā ar kases skeneri varētu nolasīt svītrkodā iekļauto informāciju. Veicot nekustamā īpašuma nodokļa samaksu veikalā, komisijas maksa ir 0,50 eiro.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa,

Īpašuma pārvaldīšanas departaments