Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

357
Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc  ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 29.decembrī, plkst.13.15, un izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

  1. Par iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem “Priedīte””  vadītājas p.i. -  E.Kuzmina.