Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

194
Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 30.martā, plkst.11.00 videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

 

  1. Informatīvs ziņojums par ikgadēju pastāvošās veselības veicināšanas sistēmas un darba organizācijas novērtēšanu Daugavpils pašvaldībā - monitoringa veidlapa.

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde