Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

133
Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēdi2021.gada 25.martā, plkst.11.00 videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

  1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 19.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 "Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību".

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja H.Soldatjonoka