Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

382
Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas vietniece Viktorija Sporāne-Hudojana sasauc ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 10.janvārī, plkst. 8.30, un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par veselības un sociālās aprūpes nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks K.Rasis